background-image

Eigen risico zorgverzekering

Eigen risico zorgverzekering 2018. Het is elk jaar opnieuw voor heel wat Nederlanders bang afwachten tot op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt wat het eigen risico voor de zorgverzekering wordt voor het komende jaar. In 2017 was er echter goed nieuws. Voor het derde jaar op rij blijft het eigen risico namelijk behouden op een bedrag van 385 euro.

Dit betekent uiteraard niet dat je er als verzekeringnemer niet voor kan kiezen om dit eigen risico vrijwillig te verhogen. Veel mensen doen dit omdat ze op deze manier een mooie besparing kunnen realiseren op de periodieke premie die ze voor hun zorgverzekering dienen te betalen.

Eigen risico zorgverzekering vrijwillig verhogen

Het feit dat het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 onveranderd is gebleven betekent uiteraard niet dat je verplicht bent om je aan dit bedrag te houden. Je kan er als verzekeringnemer dan ook vrijwillig voor kiezen om dit eigen risico te verhogen. Eigen risico zorgverzekering vrijwillig verhogen is mogelijk?

Waarom zou je er echter in hemelsnaam voor kiezen om dat te doen? Zeer eenvoudig. Door vrijwillig te kiezen voor een hoger risico wordt de periodieke verzekeringspremie die je moet betalen voor je zorgverzekering namelijk gedrukt. Dit betekent dat je op het einde van het jaar zomaar een aardige besparing kan realiseren. Moet je onverhoopt toch aanspraak maken op je zorgverzekering en heb je reeds enkele jaren gekozen voor een hoger eigen risico? Dan kan je met de besparing welke je op die manier hebt gerealiseerd zonder probleem het eigen risico betalen. Dit is vooral interessant voor jonge en gezonde mensen met weinig risico's.

Aanpassen van het eigen risico, wanneer mogelijk?

Elk jaar beschikken verzekeringnemers over de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit kan tussen half november en 31 december. Deze termijn moet eveneens worden gerespecteerd voor mensen die veranderingen willen aanbrengen aan de voorwaarden van hun zorgverzekering. Ben je bijvoorbeeld van plan om het eigen risico 2018 voor je zorgverzekering te verhogen? In dat geval moet dit gebeuren voor het jaareinde.

Is het verplichte eigen risico bij elke verzekeraar hetzelfde?

Rest er nog één belangrijke vraag die vaak door (potentiële) verzekeringnemers wordt gesteld. Is het verplichte eigen risico van de zorgverzekering namelijk nu al dan niet bij elke zorgverzekeraar hetzelfde? Ja dat is zo. Het verplichte eigen risico wordt bepaald door de Nederlandse overheid (al dan niet in combinatie met de zorgsector en zorgverzekeraars) wat er voor zorgt dat er niet van mag worden afgeweken. Zoals reeds aangegeven kan je wel kiezen voor een hoger eigen risico, maar zorgverzekeraars mogen geen lager alternatief aanbieden.

Wat met het eigen risico van een aanvullende zorgverzekering?

Veel mensen staan er niet bij stil, maar de voorwaarden die gelden voor de basisverzekering zijn niet van toepassing voor een aanvullende zorgverzekering. Het betreft hier geen verplichte verzekering waardoor het eigen risico niet wettelijk is bepaald.

Dit zorgt er voor dat het eigen risico dat moet worden betaald sterk afhankelijk is van de verzekeraar in kwestie. Een grondige en objectieve vergelijking uitvoeren van de verschillende aanvullende zorgverzekeringen op de markt is wat dat betreft dan ook altijd de moeite meer dan waard.

Eigen risico zorgverzekering