background-image

Leasen

Bepaalde zaken in het leven zijn te duur om meteen volledig aan te kunnen kopen en dus dient er gezocht te worden naar een alternatief om alsnog hetgeen u op het oog heeft aan te kunnen kopen. Hiervoor zijn verschillende oplossingen voor handen. Eén daarvan is lenen, maar soms is het nog interessanter om een zogenaamde leasing overeenkomst af te sluiten. Het verschil tussen lenen en leasen zit hem in het feit dat als u bijvoorbeeld een computer leent, deze nooit uw eigendom zal zijn. Wanneer u hem echter leent, wordt hij na een bepaalde periode (en nadat u voldaan heeft aan uw betalingsverplichtingen) en na het betalen van het zogenaamde restbedrag wel uw eigendom. Maar waarom zou u er nu voor kiezen om te leasen?

Leasen wordt in het dagelijkse leven door particulieren in principe slechts weinig toegepast. Toch zijn er enkele bekende voorbeelden waarbij dit wel het geval is. Hoe vaak kiezen we er bijvoorbeeld niet voor om onze auto niet meteen aan te kopen, maar gewoon af te betalen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het leasen van een bepaald object eigenlijk bijzonder goed ingeburgerd is. U betaalt gedurende een bepaalde periode iedere maand een specifiek bedrag, tot de volledige som is afbetaald. Vanaf dat ogenblik is de auto uw persoonlijk bezit.

Leasen wordt in principe vooral toegepast in bedrijven omdat het in de meeste gevallen (net als lenen) een bepaald fiscaal voordeel met zich meebrengt. In principe is het dus mogelijk om alles te leasen, al dient u er wel rekening mee te houden dat (net zoals bij een lening het geval is), er in de meeste gevallen wel extra kosten boven op de aankoopsom worden berekend. U kunt deze extra kosten vergelijken met de rente die berekend wordt op een lening.

Voordelen van leasen

De voordelen van een lease zijn in principe heel vergelijkbaar met die van een lening. U krijgt de mogelijkheid om een groot bedrag niet in één keer af te moeten lossen, maar in verschillende termijnen. De duur van de lease wordt net als bij een lening vastgelegd in een overeenkomst. Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven is er één groot verschil met een lening. Dat verschil kunnen we zonder probleem eveneens als een voordeel aanzien. Nadat de afgesproken termijnen betaald zijn wordt het geleasede object of voertuig definitief uw eigendom, terwijl u alles wat u betaalt om een bepaald object te lenen, in principe gewoon kwijt bent.

Voor bedrijven kan een lease eveneens enkele fiscale voordelen met zich meebrengen. Welke fiscale voordelen en hoe zwaar die doorwegen is volledig afhankelijk van wat er geleased wordt en op welke manier. Hoe mooi dit ook allemaal klinkt, u dient er steeds rekening mee te houden dat een lease niet alleen voordelen met zich mee brengt.

Nadelen van leasen

Op het eerste zicht lijkt een lease eigenlijk bijna te mooi om waar te zijn. Een groot aankoopbedrag wordt in verschillende (kleinere) termijn onderverdeeld die u gewoon kunt afbetalen mits een kleine extra kost en wanneer u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt het object of voertuig in kwestie uw persoonlijke eigendom. Er zijn echter toch ook enkele nadelen die niet over het hoofd gezien mogen worden. Als eerste is er de tijdsduur die vaak nodig is om een leasing recht te kunnen zetten. Bij een auto loopt deze al snel op tot zo'n 3 tot 5 jaar, waarna u nog het zogenaamde restbedrag dient te betalen. Wat dan uiteindelijk uw eigendom wordt is een vijf jaar oude auto met een X aantal kilometers die dus een aanzienlijke mindere waarde zal vertegenwoordigen dan wanneer u hem nieuw heeft aangekocht. Daar zit ook een grote valkuil voor bedrijven die bijvoorbeeld bedrijfsmachines willen leasen.

Een tweede nadeel is eigenlijk meer een valkuil. Nog maar wat veel wordt er van uit gegaan dat u met het aflossen van de maandelijkse bijdragen een lease volledig kunt rechtzetten. Niets is echter minder waar, want zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven dient u ook rekening te houden met de zogenaamde restschuld. Deze restschuld wordt berekend aan de hand van het aankoopbedrag en het afbetaalde bedrag door de jaren heen. Met dit restbedrag neemt u in principe het geleasede object definitief over en wordt het uw eigendom. U kunt ook van de aankoop afzien en dan heeft u in principe al die tijd gewoon het product in kwestie als het ware geleend.

Leasen