background-image

Gevaarherkenning bij een auto theorie examen

Als je besluit om een auto theorie examen te doen dan is het eerste onderdeel gevaarherkenning. Dit onderdeel maakt sinds 2019 deel uit van het examen die je afneemt bij het CBR. Dit belangrijke onderdeel toetst of je gevaarlijke verkeerssituaties tijdig kan herkennen, opmerken en voorspellen. Dit allemaal om tijdens het autorijden juist te handelen en zodoende het gevaar te kunnen afwenden. Wanneer er sprake is van gevaarlijke verkeerssituaties heb je kans dat er een ongeval kan ontstaan. Met het leren van gevaarherkenning leer je die situaties herkennen, zowel binnen als buiten de auto.

Hoe ziet het onderdeel gevaarherkenning in een examen eruit?

Als je klaar bent voor het auto theorie examen dan is het eerste onderdeel wat je hier krijgt gevaarherkenning. Wat kan je verwachten van dit onderdeel? Zo bestaat dit deel van het examen uit 25 vragen. Ze worden niet voorgelezen en je krijgt slechts 3 multiple choice mogelijkheden. De antwoorden bestaan uit remmen, gas loslaten en niks doen. Je krijgt dus bij elke vraag 3 keuzes met een afbeelding van een verkeerssituatie. Je moet snel reageren, want je krijgt maar 8 seconden de tijd om een antwoord te kiezen. In de praktijk blijft het voor veel cursisten lastig om binnen zulke korte tijd het juiste antwoord te kiezen. Wij bieden dan ook oefentoetsen aan die je helemaal klaar maken voor het echte auto theorie examen.

Hoe het onderdeel gevaarherkenning van het auto theorie examen benaderen?

Hoe benader je de vragen van het onderdeel gevaarherkenning? Ten eerste moet je ze behandelen op de manier waarbij het de verkeerssituatie vrij laat opmerkt. In de praktijk gaat dat natuurlijk anders, want je moet altijd op de weg ver vooruitkijken. Zo kan je tijdig een voorspelling doen van komende verkeerssituaties. Je leert gevaarherkenning dan ook niet binnen een paar uurtjes en in een theorie boek. Hier is veel praktijkervaring voor nodig en je de nodige kilometers op de teller hebt staan.

Wanneer maak je de keuze voor remmen bij onderdeel gevaarherkenning?

Je maakt de keuze voor remmen bij gevaarherkenning als je acuut gevaar opmerkt. Er gebeurt is als je niet afremt. Rijd je op relatief harde snelheid dan rem je bij de volgende verkeerssituaties. Dat doe je bij obstakels op de rijbaan, tegenliggers op smalle wegen, ontstaan van files, onoverzichtelijke kruispunten, vooraf aan scherpe bochten en drukke gebieden.

Wanneer maak je de keuze voor gas loslaten bij onderdeel gevaarherkenning?

Je kiest voor gas loslaten als er mogelijk iets zou kunnen gebeuren. Je reageert hier dus op met het loslaten van het gas. Dit komt in de volgende verkeerssituaties veel voor. Namelijk bij verkeerssituaties die je niet vertrouwt, het niet goed kunnen overzien van verkeerssituaties, geen direct gevaar en als de snelheid moet worden aangepast.

Wanneer maak je de keuze om niks te doen bij onderdeel gevaarherkenning?

Tot slot heb je de mogelijk bij het examen gevaarherkenning om niets te doen. Niets doen doe je als je geen acuut gevaar opmerkt. En bij verkeerssituaties waar niets zou kunnen gebeuren. Het niks doen komt bij de volgende verkeerssituaties vaak voor. Namelijk als je de verkeerssituatie goed overziet, er geen direct gevaar is, je voldoende ruimte hebt om handelingen uit te voeren, er een vluchtmogelijkheid bestaat en er weinig snelheidsverschil is.

Leer het onderdeel gevaarherkenning bij oefentoets

Om het onderdeel gevaarherkenning met een voldoende af te sluiten is een goede voorbereiding erg belangrijk. Wij bieden gratis oefentoetsen aan voor het auto theorie examen waarmee je zonder zorgen het auto theorie examen in kan gaan. Zo'n oefentoets is handig, omdat na het voltooien van de toets je de antwoorden met uitleg terug kan zien. Zo leer je van je fouten en maak je die niet opnieuw.

Gevaarherkenning bij een auto theorie examen