background-image

Europese Unie komt consument tegemoet

Instellingen van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een update van de telecomregels die in de EU gelden. Deze update zal met name voor consumenten gunstig uitpakken omdat er een duidelijk maximum tarief wordt vastgesteld die telecomproviders mogen berekenen. Met deze maximum tarieven ben je als consument dus nooit meer kwijt dan de nu vastgestelde bedragen.

Maximum tarief is 6 cent voor een sms

De overeenkomst werd gisteren gesloten na maandenlange onderhandelingen tussen het EU-parlement en de Raad, waarbij de eerstgenoemden aandrongen op een prijsplafond voor internationale gesprekken - met een maximum van 19 cent per minuut. De kosten voor een sms bericht worden ook beperkt tot maximaal 6 cent per stuk, aldus Reuters.
Terwijl de roamingkosten voor inwoners van de EU afgelopen zomer werden afgeschaft, vreesde het parlement dat de kosten voor telefoongesprekken en sms-berichten tussen EU-lidstaten vaak onevenredig hoog zijn - vandaar dat werd aangedrongen op het instellen plafond, iets wat niet in het oorspronkelijke EG-voorstel was opgenomen.

Beperking van de tarieven

De Commissie heeft in 2016 een nieuwe Europese elektronische-communicatiecode opgesteld om de telecomregels die sinds 2009 bestonden ??te moderniseren. Met de nieuwe wetgeving wordt getracht rekening te houden met de technologische veranderingen. Tevens kan men nu makkelijker inspelen op wijzigingen in de markt.
Het voorstel was grotendeels gericht op het streven naar consistentie in beleid en beheer van de telecomsector; vermindering van de regelgeving en zorgen voor een gelijk speelveld voor marktpartijen. Bijkomend effect is de betere bescherming van consumenten.

Meer grip op telecom providers

De nieuwe wetgeving heeft ook impact op de manier waarop overheden kunnen omgaan met marktdominantie door grote spelers. Zo is het mogelijk om in bepaalde gevallen de toegang tot het netwerk van een provider af te dwingen.
Op het gebied van consumentenrecht zijn er ook behoorlijk wat veranderingen in regelgeving omvat. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om van provider te wisselen en wordt het eenvoudiger om het bestaande nummer mee te nemen naar een nieuwe provider. Daarnaast omvat de nieuwe wetgeving ook garanties om de tariefstelling van de verschillende providers op een transparante manier met elkaar te vergelijken. Ook contract beëindiging wordt mogelijk zonder hier direct een boete voor de consument aan te verbinden. Regulering Voor telecomproviders zijn er dereguleringsmaatregelen voor co-investeringen - bedoeld om "risicodeling bij de inzet van zeer hoge capaciteitsnetwerken" te bevorderen. En de nieuwe wetgeving stelt draadloze spectrumlicenties in met een looptijd van ten minste 20 jaar - ook bedoeld om providers de "voorspelbaarheid" te geven die ze nodig hebben om 5G- en glasvezelimplementaties te versnellen.
Ook al is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van consumentenbescherming, is er ook kritiek. Veel providers hadden liever een langere periode gezien wat betreft de geldigheid van de licenties. De European Telecommunication Network Operators 'Association (ETNO), spreekt dan ook van een gemiste kans omdat de nieuwe regels in hun extra complexiteit toevoegt en het geen extra stimulans geeft om nieuwe investeringen te doen.

Investeren in nieuwe technologie

De nieuwe wetgeving nodigt niet uit om te investeren in 5G- en glasvezelnetwerken en het zal complexiteit toevoegen aan een toch al zwaar systeem", schrijft de ETNO in haar kritieken. "De overeengekomen wet voorziet slechts beperkte vooruitgang op het gebied van spectrumbeleid, een complex en afgezwakt compromis over het stimuleren van investeringen in glasvezels, onzekere triggers voor het opleggen van regelgevende oplossingen en geen eerlijk speelveld voor gebruikers en aanbieders van digitale diensten."

Kritiek

ETNO heeft ook kritiek op wat het beschrijft als "de ongelukkige beslissing om intracommunautaire oproepen te reguleren", omdat dit een ongerechtvaardigde, populistische maatregel is, en een grote mate van versnippering zal genereren door te stellen wat het "een zeer gevaarlijk precedent voor alle andere Europese landen" noemt.
Dat is niet het standpunt van de Europese consumentenorganisatie BEUC, die de maatregel omschrijft als "een goede volgende stap op weg naar een echte interne markt voor consumenten".

Bescherming van de consument

"Consumenten hoeven zich geen zorgen meer te maken over buitensporige kosten als ze vanuit een ander EU-land naar huis bellen. Het einde van de roamingtarieven was een grote eerste stap, maar het ging niet over de hoge kosten van telefoontjes naar een ander EU-land als je thuis bent", vertelde directeur-generaal Monique Goyens in een verklaring.

Europese Unie komt consument tegemoet

© 2022 deBesteGids.nl - Gebruikte foto's: Pixabay.com