background-image

Autoverzekering

Wanneer u over een eigen auto beschikt bent u in landen binnen de Europese Unie verplicht om een zogenaamde autoverzekering af te sluiten. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden betreft het vaak niet één specifieke verzekering, maar een verzameling van allerhande verzekeringen die wel allemaal als doel hebben om een eventuele schade aan of veroorzaakt door uw auto te verzekeren. In Nederland bestaat een autoverzekering in principe uit drie specifieke onderdelen of dekkingen. Als eerste is er de aansprakelijkheidsdekking, vervolgens de beperkte cascodekking en tenslotte de volledige cascodekking. In principe is alleen de aansprakelijkheidsdekking verplicht.

Verschillende aanvullende verzekeringen
In de inleiding van dit artikel heeft u kunnen lezen welke drie dekkingen er min of meer standaard onderdeel uitmaken van een autoverzekering. Ondertussen weet u ook dat alleen de aansprakelijkheidsdekking verplicht is, maar toch kunt u, uw autoverzekering nog veel verder uitbreiden. Andere klassieke uitbreidingen zijn bijvoorbeeld een rechtsbijstandsdekking of een inzittendendekking. Het wordt over het algemeen aangeraden om uw autoverzekering zo uitgebreid mogelijk te nemen, maar hou er daarbij wel rekening mee dat iedere extra dekking als vanzelfsprekend een extra premie met zich mee brengt.

Welke aanvullende verzekeringen zijn interessant?

Welke aanvullende verzekeringen of dekkingen binnen de autoverzekering voor u interessant zijn kunt u natuurlijk het beste zelf bepalen. Over het algemeen worden er echter drie standaard aanvullende dekkingen voorgesteld. De eerste aanvullende dekking is de zogenaamde "ongevallen inzittenden". Deze dekking zorgt er zoals de naam reeds doet vermoeden voor dat inzittenden bij een (zwaar) ongeval kunnen rekenen op een uitkering. In bepaalde gevallen wordt deze uitkering uitbetaald aan de nabestaanden van de persoon in kwestie terwijl in het andere geval een uitkering kan uitbetaald worden wanneer de inzittende blijvend invalide is geraakt. Het bedrag dat wordt uitgekeerd wordt bepaald door de verzekeringnemer en vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst.

Een andere aanvullende verzekering is terug te vinden onder de vorm van de zogenaamde "schade inzittenden". Deze dekking voorziet een tegemoetkoming wanneer de inzittenden van de autoschade oplopen bij een ongeval. Inzittenden kunnen op dat ogenblik zowel aanspraak maken op een vergoeding van materiële schade als bij fysieke schade. De "schade inzittenden" dekking is eveneens van toepassing op de bestuurder van de auto. Last but not least is er nog de rechtsbijstandsdekking. Deze voorziet zoals de naam reeds doet vermoeden een tegemoetkoming op juridisch vlak en geldt voor bijna alle juridische conflicten die betrekking hebben op de auto van de verzekerde. Een rechtsbijstandsdekking wordt in de meeste gevallen dan ook gezien als een "beperkte" rechtsbijstandverzekering.

De verplichte aansprakelijkheidsdekking

De verplichte aansprakelijkheidsdekking binnen de autoverzekering wordt ook wel de WA-dekking genoemd. In principe is deze dekking een buitenbeentje, want hoewel het aan de wettelijke bepalingen dient te voldoen is het voor een verzekeraar wel toegestaan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de dekking aan te passen. Er dient hierbij wel rekening gehouden te worden met het feit dat de verzekering geen mindere dekking mag geven dan in de wet is opgenomen. Gebeurt dit wel, dan kan de verzekeringnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele extra kosten bij een schadegeval.

Hou er verder eveneens rekening mee dat de aansprakelijkheidsdekking niet alle schade dekt. De voorwaarden bepalen doorgaans wat wel en wat niet wordt gedekt. In ieder geval dient u er rekening mee te houden dat de aansprakelijkheidsdekking enkel en alleen van toepassing is op gebeurtenissen die plaatsvinden volgens de bij ondertekening van de verzekering opgenoemde doelen. Daarnaast dienen bestuurders van wie hun rijbewijs werd ingetrokken zich er bewust van te zijn dat zij in het geheel geen beroep kunnen doen op de aansprakelijkheidsdekking. U mag wettelijk gezien op dat ogenblik namelijk helemaal geen voertuig besturen. Schade die aantoonbaar opzettelijk werd veroorzaakt of met toestemming van de verzekerde in kwestie kan als vanzelfsprekend eveneens in geen geval gedekt worden. Over het algemeen kunt u er tenslotte van uit gaan dat alle situaties die een inbreuk vormen op de wetgeving niet gedekt worden door de aansprakelijkheidsdekking.

Autoverzekering

© 2023 deBesteGids.nl - Gebruikte foto's: Pixabay.com